University of Leicester
Browse

File(s) under permanent embargo

Reason: This item is currently closed access.

A füst számüzése a dohányzásból: e-cigaretták, önszabályozás, társdalmi szabályozás és civilizációs folyamatok

journal contribution
posted on 2015-02-02, 12:16 authored by Jason R. A. Hughes
I explore the rise of electronic cigarettes as part of a wider set of processes involving the 'civilising' of tobacco use. I centrally argue that the growing popularity of e-cigarettes can only properly be understood when placed in the context of a broader set of historical developments that have centrally involved the "sanitisation" of tobacco in which smoke has become eff ectively erased from 'smoking'. In relation to this undertaking, I explore the curious convergence between devices which are intended to stop smoking (nicotine replacement therapies) and technologies designed to keep smoking (electronic nicotine delivery systems). I argue that regulatory and classifi catory distinctions between nicotine 'therapies' and 'drugs' have increasingly come to collapse, highlighting the importance of exploring the social and psychological uses of tobacco in understanding, and informing, policy debates about tobacco regulation. Th e paper centrally draws upon the work of Norbert Elias and his concept of 'civilising processes'. Where many analyses of changing patterns of drug use, consumption and regulation adopt the lens of medicalisation, this paper explores the utility of Elias's key concepts in explaining long-term transitions and developments in the practice. Jelen tanulmányban az elektromos cigaretták elterjedését vizsgálom olyan szélesebb körű folyamatok részeként, amelyek magukba foglalják a dohányzás „civilizálódását”. Amellett érvelek, hogy az e-cigaretták növekvő népszerűsége csak szélesebb történelmi kontextusban érthető meg, amely magába foglalja a dohány „higiénikussá tételét”, mely folyamat során a „dohányzásból” hatékonyan száműzték a füstöt. E célból feltárom a dohányzásról való leszokásra tervezett készülékek (nikotinpótló terá- piák), valamint a dohányzás folytatására irányuló technológiák (elektronikus nikotinszállítási rendszerek) közötti érdekes konvergenciát. Érvelésem szerint a nikotin „terápiák” és a „kábítószerek” közötti szabályozó és osztályozó különbségtételek egyre inkább megszűnnek, miközben a dohányzás szabályozásával kapcsolatos nyilvános viták megértésében és tájékoztatásában egyre hangsúlyosabbá válik a dohányzás társadalmi és pszichológiai használatának feltárása. A tanulmány felvázolja Norbert Elias munkáját és az általa bevezetett „civilizáció folyamata” fogalmat. Míg a kábítószerek használatának, fogyasztásának és szabályozásának változó mintáira vonatkozó legtöbb elemzés orvosi szempontú megközelítésen alapszik, jelen tanulmány Elias alapfogalmainak hasznosságát vizsgálja a hosszú távú átmeneti és fejlődési időszakok gyakorlati megmagyarázása céljából.

History

Citation

(Transylvanian Society) Erdélyi Társadalom, 2014, 12 (2), pp. 169-181 (12)

Alternative title

The erasure of smoke from smoking: e-cigarettes, self-regulation, social regulation and civilising processes

Author affiliation

/Organisation/COLLEGE OF SOCIAL SCIENCE/Department of Sociology

Version

 • AM (Accepted Manuscript)

Published in

(Transylvanian Society) Erdélyi Társadalom

Publisher

Cluj University Press [Presa Universitară Clujeană]

issn

1583–6347

Copyright date

2015

Publisher version

http://erdelyitarsadalom.ro/en/43-english-uk/past-issues/volume-xii-issue-2-2014-2/219-jason-hughes-the-erasure-of-smoke-from-smoking-e-cigarettes-self-regulation-social-regulation-and-civilising-processes.html

Notes

Embargoed pending rights clearance with publisher.

Language

en

Usage metrics

  University of Leicester Publications

  Categories

  No categories selected

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC