University of Leicester
Browse
ObO Adroddiad Cyfnod Un_.pdf (2.04 MB)

Mapio Ecosystem Sgiliau Digidol Amgueddfeydd - Adroddiad Cyfnod Un

Download (2.04 MB)
Version 2 2019-12-18, 14:07
Version 1 2019-01-23, 15:54
report
posted on 2019-12-18, 14:07 authored by Sally-Anne Barnes, Erika Kispeter, Doris Ruth Eikhof, Ross Parry
Prosiect ymchwil cenedlaethol yw ‘One by One’ sy’n bwriadu helpu amgueddfeydd y Deyrnas Unedig o unrhyw faint i ddiffinio, gwella, mesur a sefydlu llythrennedd digidol eu staff a’u gwirfoddolwyr yn well ym mhob swyddogaeth ac ar bob lefel.

History

Version

 • VoR (Version of Record)

Publisher

Brifysgol Caerlŷr

isbn

978-1-912989-01-0

Copyright date

2019

Available date

2019-01-23

Publisher version

https://one-by-one.uk/

Notes

For the AHRC project ‘One by One’ – Building the Digital Literacy of UK Museums

Book series

'One by One' building digitally confident museums;

Language

other

Usage metrics

  University of Leicester Publications

  Categories

  No categories selected

  Keywords

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC