University of Leicester
Browse
Workshop Report_Malay.pdf (2.14 MB)

Peranan Pengetahuan Masyarakat Tempatan Dalam Pemuliharaan Alam Sekitar Dan Warisan

Download (2.14 MB)
report
posted on 2022-03-30, 08:49 authored by Yunci CaiYunci Cai, Sarah Thornton, Roslynn Ang, Liana Chua, Susan Page, Caroline Upton
Pada bulan April 2021, Majlis Penyelidikan Seni dan Kemanusiaan (AHRC) dan Majlis Penyelidkan Alam Sekitar Semulajadi (NERC), sebahagian daripada Penyelidikan dan Inovasi UK (UKRI), telah mengumumkan pelancaran program- “Sejarah tersembunyi sains alam sekitar: Mengiktirafkan warisan masyarakat tempatan. Ketidakadilan sosial dan pengecualian untuk makluman masa depan. Program ini mengambil pendekatan antara disiplin untuk memahami dan mengakui bagaimana masa depan sains alam sekitar boleh dimaklumkan oleh masa lampau khususnya dalam hubungan pengetahuan asas di antara sektor dansejarah Kolonil serta bagaimana persepsi dari sudut budaya yang berbeza terhadap sains alam sekitar dapat digabungkan.

Sebahagian daripada program Sejarah yang tersembunyi satu pasukan antara disiplin dari Universiti Leicester yang terdiri daripada Dr. Yunci Cai, Pensyarah Pengajian Muzium, Sekolah Pengajian Muzium (Penyelidik Utama); Dr Sara Thornton, Rakan Penyelidik Prof. Caroline Upton, Profesor dalam Geografi Kemanusiaan di Pusat Pengajian Geografi iaitu Geologi dan Alam Sekitar (Para Pemohon Bersama yang lain) yang akan menerima dana asas sebahagian daripada program Sejarah Tersembunyi ini untuk menjadi hos kepada bengkel secara onlineberdasarkan tema program. Pasukan lain yang terlibat kemudiannya adalah terdiri daripada Dr. Liana Chua Pensyarah Univerisiti Tunku Abdul Rahman dari Pengajian Dunia Melayu, Universiti Cambridge, serta Dr. Roslynn Ang, Penyelidik Bebas dan Rut Dini Prasti Harianson seorang Penyelidik Bebas

Pasukan projek ini menganjurkan bengkel dalam talian selama tiga hari yang bertajuk “Peranan Pengetahuan orang Asal dalam Pemuliharaan Alam Semulajadi dan Budaya d Borneo daripada tarikh 27hb hingga 29hb Julai 2021 yang menampilkan 11 ahli penceramah orang-orang Asal mewakili NGO, badan pemikir ataupun “think tanks” dan para ahli akademik yang berpusat di Borneo. Bengkel ini telah membentuk satu jawatankuasa sebagai pemohon untuk membiayai penyelidikan terhadap program Sejarah yang tersembunyi ini.

Funding

Bengkel ini dibiayai oleh Majlis Penyelidikan Seni dan Kemanusiaan (AHRC) dan Majlis Penyelidikan Alam Sekitar Alam (NERC) melalui ‘Sejarah Tersembunyi sains alam sekitar: Mengiktiraf warisan kaum, ketidakadilan sosial dan pengecualian untuk memaklumkan masa depan’ dana benih perkongsian

History

Author affiliation

School of Museum Studies and School of Geography, Geology and the Environment

Version

 • VoR (Version of Record)

Publisher

University of Leicester

isbn

978-1-912989-17-1

Copyright date

2022

Notes

Versions: English https://doi.org/10.25392/leicester.data.19430453 Indonesian https://doi.org/10.25392/leicester.data.19452638

Language

ms

Usage metrics

  University of Leicester Publications

  Categories

  No categories selected

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC